ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಭಿನಯಿಸಲು ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದುಬಾರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತ.?

  ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರು ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದುಬಾರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕವೇ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಸ್ಮಯ. ಅದರಲ್ಲೂ …

Read more