ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಮಗಳು & ಅಳಿಯ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ.? ಮೇರು ನಟನ ಮಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು.!

  ಕರಾಟೆ ಕಿಂಗ್ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ (Karate king Shankar nag) ಅವರು ಪಾದರಸದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದವರು, ಆಟೋ ರಾಜ (Auto raja title) ಎಂತಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ …

Read more